Pilihan Filter

Kategori

Seniman

Subjek

Gaya

Sarana

Bahan

Daftar Artworks Cat minyak

Ferdinand Edward Walcher Wanita dan Bunga
Ferdinand Edward Walcher
Wanita dan Bunga, 1895
Cat minyak di atas Kanvas
96 x 76 cm
Lee Man Fong Self-Portrait
Lee Man Fong
Self-Portrait, 1940
Cat minyak di atas Kanvas
24 x 42 cm
Liang Li Qiang Wanita Menikmati Hidup
Liang Li Qiang
Wanita Menikmati Hidup, 2004
Cat minyak di atas Kanvas
38 x 45 cm
Liang Li Qiang Cermin di Kamar
Liang Li Qiang
Cermin di Kamar, 2001
Cat minyak di atas Kanvas
38 x 46 cm
Liang Li Qiang Nude di Kamar
Liang Li Qiang
Nude di Kamar, 2008
Cat minyak di atas Kanvas
22 x 27 cm
Luigi Amato Model
Luigi Amato
Model, 1950
Cat minyak di atas Karton
39 x 49 cm