Pilihan Filter

Kategori

Seniman

Subjek

Gaya

Sarana

Bahan

Daftar Artworks H.B. Pudjianto

H.B. Pudjianto Nude Duduk
H.B. Pudjianto
Nude Duduk, 1996
Cat minyak di atas Kanvas
95 x 125 cm
H.B. Pudjianto Nude Tiduran
H.B. Pudjianto
Nude Tiduran, 1998
Cat minyak di atas Kanvas
140 x 95 cm
H.B. Pudjianto Nude Kain Pink
H.B. Pudjianto
Nude Kain Pink, 1996
Cat minyak di atas Kanvas
95 x 125 cm
H.B. Pudjianto Nude dan Mangkok
H.B. Pudjianto
Nude dan Mangkok, 1998
Cat minyak di atas Kanvas
140 x 95 cm
H.B. Pudjianto Nude dan Daun
H.B. Pudjianto
Nude dan Daun, 1998
Cat minyak di atas Kanvas
140 x 95 cm
H.B. Pudjianto Nude dan Gelas
H.B. Pudjianto
Nude dan Gelas, 1998
Cat minyak di atas Kanvas
140 x 95 cm