Pelabuhan by Arifien Neif

Pelabuhan
Arifien Neif
Pelabuhan, 1994
Pensil di atas Kertas
38 x 32 cm
Tanya untuk informasi harga